ziņas
Kas mēs esam
Bībele
LELB mājaslapa
Pieņemšanas laiks
Dievkalpojumi
AKTIVITĀTES
   Mācītāja pieņemšanas laiks
   Kino vakars
   Bībeles stunda
   Dziesmu vakars
   Sievu vakars
   Vīru vakars
   Kalendārs
Svētdarbības
Publikācijas
Grāmatu galds
Tālmācība
Vēsture
Ziedojumi
Bildes
 

  Gadās, ka ikdienas steigā mēs piemirstam kas mēs esam, savu patieso identitāti. Reizēm ir tā, ka mēs esam tikai svētdienas kristieši, jo tieši svētdiena ir diena, kurā mēs ejam uz baznīcu, lai Dievkalpojumā svinētu Jēzus Kristus augšāmcelšanos. Dievs katram no mums ir dāvājis septiņas dienas nedēļā. Un Viņš vēlas, lai mēs būtu ne tikai svētdienas kristieši, bet lai mēs tādi būtu katru savas dzīves dienu. Mums ir jāmācas svinēt katra Dieva dāvātā diena. Tāpēc mums arī tiek piedāvāta iespēja visas nedēļas garumā atcerēties savu būtību. Pēterupes ev. lut. draudzē ikvienam tiek piedāvātas dažādas iespējas, kas palīdz būt nomodā.

Otrdienās no plkst. 1600 – 1900 ir mācītāja pieņemšanas laiks. Pēc tam 1900 ir iesvētes mācība (ja ir grupa), kuru var apmeklēt ne tikai tie, kuri vēlas kristīties un iesvētīties, bet arī tie, kuri vēlas atcerēties sen zināmas, bet nedaudz piemirstas lietas. Aktivitātes notiek „Mācītājmuižā”.

Trešdienās plkst. 1800 ir Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu, bet pēc tā kino vakars „Mācītājmuižā”.

Ceturtdienās plkst. 1100 ir Bībeles stunda, kas notiek "kapellā" pie baznīcas. Bet vakarā plkst. 1900 Draudzes ansambļa mēģinājums „Mācītājmuižā”.

Piektdienās no plkst. 1600 – 1900 ir mācītāja pieņemšanas laiks, plkst. 1900 Lūgšanu un pārdomu vakars sievietēm un plkst. 2000  Bībeles stunda vīriešiem. Aktivitātes notiek „Mācītājmuižā”.

Šis uzskaitījums nav domāts, lai pateiktu, ka tad, ja mēs nepiedalāmies visās aktivitātēs, mēs esam slikti kristieši. Tas domāts tāpēc, lai informētu par iespējām, kas mums tiek dotas katru dienu.

Draudzes mācītājs
Ivo Pavlovičs
29449558
pavlovics.ivo@gmail.com
  Mācītājs pieņem apmeklētējus Saulkrastos Mācītājmuižā
otrdienās 16:00 - 19:00
piektdienās 16.00 - 19:00
Kā arī  pēc vienošanās citā laikā un vietā.
 

 

 »