ziņas
Kas mēs esam
Bībele
LELB mājaslapa
Pieņemšanas laiks
Dievkalpojumi
   Sprediķi
AKTIVITĀTES
Svētdarbības
Publikācijas
Grāmatu galds
Tālmācība
Vēsture
Ziedojumi
Bildes
 

Dievkalpojumi notiek katru
svētdienu plkst. 10:00 
trešdienu plkst. 18:00

‍Svētdienā mācītājs pieņem apmeklētājus grēksūdzes un aizlūgšanas vajadzībās no plkst. 9:00 - 9:45. Pēc dievkalpojuma sadraudzība kapelā - koka namā pie baznīcas.

Iesvētes mācība notiek otrdienās plkst. 19:00 Mācītājmuižā.

Bībeles stundas notiek ceturtdienās plkst. 11:00 kapelā - koka namā pie baznīcas.

Vīru vakari (Bībeles stunda vīriešiem) notiek piektdienās plkst. 20:00 Mācītājmuižā. 
Bieži vien tas, ko spējam dot draudzē viens otram,
ir tikai morālais atbalsts - uzklausot un aizlūdzot.

Bieži vien tas var būt izšķiroši, lai dzīvē lietas mainītos "uz augšu".
Visi ir aicināti un mīļi gaidīti!

Draudzes mācītājs
Ivo Pavlovičs
29449558
pavlovics.ivo@gmail.com
  Mācītājs pieņem apmeklētējus Saulkrastos Mācītājmuižā
otrdienās 16:00 - 19:00
piektdienās 16.00 - 19:00
Kā arī  pēc vienošanās citā laikā un vietā.
 

 

 »