ziņas
Kas mēs esam
Bībele
LELB mājaslapa
Pieņemšanas laiks
Dievkalpojumi
AKTIVITĀTES
Svētdarbības
Publikācijas
Grāmatu galds
Tālmācība
Vēsture
Ziedojumi
Bildes
 
lapas: 1-10  11-20 21-27
Ojāra Kregždes pārdomas par Lūkas evaņģēlija 11.nodaļu (0)
 Iesūtīts: 2019.01.28 21:26
Ja mani ļaudis 4. marts 2015.A.D (0)
 Iesūtīts: 2015.03.06 12:12
Aizliegtais paņēmiens - post factum. (0)
 Iesūtīts: 2014.11.13 16:45
Aktuāla diskusija par filmu "Noass" (0)
 Iesūtīts: 2014.04.26 08:17
Palmarum (0)
 Iesūtīts: 2014.04.15 13:12
Palmarum (0)

Otrā dienā liels ļaužu pulks, kas bija nācis uz svētkiem, dabūjuši zināt, ka Jēzus nāk uz Jeruzālemi, ņēma palmu zarus un izgāja Viņam pretim, kliegdami: "Ozianna, slavēts, kas nāk Dieva Tā Kunga Vārdā, Israēla Ķēniņš!" Bet Jēzus, atradis jaunu ēzeli, uzsēdās tam virsū, kā rakstīts: nebīsties, Ciānas meita, redzi, tavs Ķēniņš nāk, sēdēdams uz ēzeļa kumeļa! - To visu Viņa mācekļi sākumā nesaprata, bet, kad Jēzus bija ticis apskaidrots, tad viņiem ienāca prātā, ka tas par Viņu bija rakstīts un ka tāpēc tie Viņam to bija darījuši. Šādu liecību nodeva ļaudis, kas pie Viņa bija bijuši, kad Viņš Lācaru bija saucis no kapa un uzmodinājis no miroņiem. Tāpēc arī tauta Viņam bija gājusi pretim, ka viņa bija dabūjusi zināt, ka Viņš šo zīmi bija darījis. Bet farizeji runāja savā starpā: "Jūs redzat, ka jūs nekā nespējat darīt! Redziet, visa pasaule iet Viņam pakaļ!" 

Jņ 12:12-19 


Visa pasaule iet pakaļ Jēzum un neviens šo gājienu neapturēs!

 Iesūtīts: 2014.04.13 22:51lasīt tālak »
LKR 101,8FM raidījuma "Ja mani ļaudis" 19. marta ieraksts (0)
 Iesūtīts: 2014.03.20 17:16
Mācītājs Ivo Pavlovičs: Valsts varas uzdevums ir sodīt un pārmācīt tos, kuri dara ļaunu, un atalgot tos, kuri dara labu (0)
   24. janvāris Intervija no www.aprinkis.lv

Vai nāvessoda esamība likumā disciplinētu pret smago noziegumu veikšanu? Vai nāvessoda atcelšana nemudina uz linča tiesu?

Šoreiz saruna par nāvessodu un ar to saistītajiem jautājumiem ar Pēterupes (Saulkrastu) evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāju Ivo Pavloviču.

– Kāds ir jūsu kā mācītāja skatījums uz nāvessodu?

 Iesūtīts: 2014.01.31 12:50lasīt tālak »
Sižets par mācītāju - glābēju (0)
 Iesūtīts: 2014.01.03 01:02
Adventa laiks un tradīcijas (0)
 Iesūtīts: 2013.12.15 09:29
lapas: 1-10  11-20 21-27

Draudzes mācītājs
Ivo Pavlovičs
29449558
pavlovics.ivo@gmail.com
  Mācītājs pieņem apmeklētējus Saulkrastos Mācītājmuižā
otrdienās 16:00 - 19:00
piektdienās 16.00 - 19:00
Kā arī  pēc vienošanās citā laikā un vietā.
 

 

 »