ziņas
Kas mēs esam
Bībele
LELB mājaslapa
Pieņemšanas laiks
Dievkalpojumi
AKTIVITĀTES
Svētdarbības
Publikācijas
Grāmatu galds
Tālmācība
Vēsture
Ziedojumi
Bildes
 
Draudzes darbība tiek uzturēta no draudzes locekļu un citu cilvēku labprātīgajiem ziedojumiem.

Atgādinām, ka ikviena draudzes locekļa pienākums ir atbalstīt draudzi ar ziedojumiem un veikt ikgadējās draudzes locekļa iemaksas līdz pirmajai Adventa svētdienai.

Ziedot jūs varat dievnamā - dievkalpojuma laikā. Varat ziedot pret kvīti vai anonīmi, kā arī veicot pārskaitījumu uz mūsu draudzes kontu:

“Pēterupes Evaņģēliski Luteriskā Draudze”
Reģ. Nr. 90000522961
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Ziedojumi vispārējām vajadzībām: 
LV71 RIKO 0000 0837 9043 4
Ziedojumi baznīcas remontam: LV27 RIKO 0000 0837 9045 0

Ziedot ar kredītkarti iespējams šeit ar Paypal starpniecību


PALDIES!Draudzes mācītājs
Ivo Pavlovičs
29449558
pavlovics.ivo@gmail.com
  Mācītājs pieņem apmeklētējus Saulkrastos Mācītājmuižā
otrdienās 16:00 - 19:00
piektdienās 16.00 - 19:00
Kā arī  pēc vienošanās citā laikā un vietā.
 

 

 »