A | A+
 
SĀKUMSKAS MĒS ESAM
DIEVKALPOJUMI
AKTIVITĀTES
SVĒTDARBĪBAS
 VĒSTURE
ZIEDOJUMI
BĪBELE

bulta Dievkalpojumi

 

katru svētdienu plkst. 10:00
katru trešdienu plkst. 18:00


‍Svētdienā mācītājs pieņem apmeklētājus grēksūdzes un aizlūgšanas vajadzībās no plkst. 9:00 - 9:45. Pēc dievkalpojuma sadraudzība kapelā - koka namā pie baznīcas.

Iesvētes mācība notiek otrdienās plkst. 19:00 Mācītājmuižā.

Bieži vien tas, ko spējam dot draudzē viens otram,
ir tikai morālais atbalsts -
uzklausot un aizlūdzot.

Bieži vien tas var būt izšķiroši, lai dzīvē lietas mainītos "uz augšu".
‍‍Visi ir aicināti un mīļi gaidīti!


Pasākumi
8.jūnijā 11:00 Saulkrasti
Bībeles stunda
9.jūnijā 19:00 Skulte
Vīru un sievu vakars
10.jūnijā 8:00-13:00 Skulte
Kafijotava
11.jūnijā 10:00 Saulkrasti
Dievkalpojums
14.jūnijā 18:00 Saulkrasti
Dievkalpojums

Draudzes mācītājs
Ivo Pavlovičs
29449558
pavlovics.ivo@gmail.com

Saulkrastos Mācītājmuižā
otrdienās 16:00 - 19:00
piektdienās 16.00 - 19:00
Kā arī pēc vienošanās citā laikā un vietā.Realizācija Tup un Turies