A | A+
 
SĀKUMSKAS MĒS ESAM
DIEVKALPOJUMI
AKTIVITĀTES
SVĒTDARBĪBAS
 VĒSTURE
ZIEDOJUMI
BĪBELE

bulta Aktivitātes

Gadās, ka ikdienas steigā mēs piemirstam kas mēs esam, savu patieso identitāti. Reizēm ir tā, ka mēs esam tikai svētdienas kristieši, jo tieši svētdiena ir diena, kurā mēs ejam uz baznīcu, lai Dievkalpojumā svinētu Jēzus Kristus augšāmcelšanos. Dievs katram no mums ir dāvājis septiņas dienas nedēļā. Un Viņš vēlas, lai mēs būtu ne tikai svētdienas kristieši, bet lai mēs tādi būtu katru savas dzīves dienu. Mums ir jāmācas svinēt katra Dieva dāvātā diena. Tāpēc mums arī tiek piedāvāta iespēja visas nedēļas garumā atcerēties savu būtību. Pēterupes ev. lut. draudzē ikvienam tiek piedāvātas dažādas iespējas, kas palīdz būt nomodā.
 

Otrdienās no plkst. 1600 – 1900 ir mācītāja pieņemšanas laiks. Pēc tam 1900 ir iesvētes mācība (ja ir grupa), kuru var apmeklēt ne tikai tie, kuri vēlas kristīties un iesvētīties, bet arī tie, kuri vēlas atcerēties sen zināmas, bet nedaudz piemirstas lietas. Aktivitātes notiek „Mācītājmuižā”. 


Trešdienās plkst. 1800 ir Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu, bet pēc tā kino vakars „Mācītājmuižā”.
 


Ceturtdienās plkst. 1100 ir Bībeles stunda, kas notiek "kapellā" pie baznīcas. Bet vakarā plkst. 1900 Draudzes ansambļa mēģinājums „Mācītājmuižā”. 


Piektdienās no plkst. 1600 – 1900 ir mācītāja pieņemšanas laiks, plkst. 1900 Lūgšanu un pārdomu vakars sievietēm un plkst. 2000  Bībeles stunda vīriešiem. Aktivitātes notiek „Mācītājmuižā”.
 
Šis uzskaitījums nav domāts, lai pateiktu, ka tad, ja mēs nepiedalāmies visās aktivitātēs, mēs esam slikti kristieši. Tas domāts tāpēc, lai informētu par iespējām, kas mums tiek dotas katru dienu.

Pasākumi
19.jūlijā 19:00 Saulkrasti
Vīru un sievu vakars
20.jūlijā 8:00-13:00 Skulte
Kafijotava
21.jūlijā 10:00 Saulkrasti
Dievkalpojums

Draudzes mācītājs
Ivo Pavlovičs
29449558
pavlovics.ivo@gmail.com

Saulkrastos Mācītājmuižā
otrdienās 16:00 - 19:00
piektdienās 16.00 - 19:00
Kā arī pēc vienošanās citā laikā un vietā.Realizācija Tup un Turies